"De kunst van het filmen is begrepen te worden."
naar confucius

CCFILM

Met ingang van 2021 investeren de filmmakers Paul en Chris de Ceuninck van Capelle alleen nog eigen producties.


MEDISCH COMITÉ NEDERLAND VIETNAM (MCNV) (17 minuten)

Het MCNV is al vanaf de Vietnam-oorlog betrokken bij de ontwikkelingshulp in Vietnam en Laos. Na de wederopbouw lag er een nieuwe taak gericht op de armste bevolkingsgroepen. Door medische zorg en voorlichting, maar ook onder andere door microfinanciering werkt het comité aan verbetering van de levensomstandigheden. De film over MCNV belicht het ontstaan van het comité en de noodzaak van het huidige werk.MIJN FAMILIE IN TIJDEN VAN OORLOG (1.50 minuten (trailer))

'Mijn familie in tijden van oorlog' is het persoonlijk verhaal van de regisseur over de dramatische periode tijdens de 2e wereldoorlog in Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd daarna.ZORGBOEDERIJ DE 4 JAARGETIJDEN (10 minuten)

Zorgboerderij de 4 Jaargetijden is een kleine Noord-Hollandse AWBZ-instelling voor verstandelijk gehandicapten. De film volgt een aantal jongeren en begeleiders en laat het unieke karakter zien van deze kleinschalige instelling. "Niet de verstandelijke beperking of de leeftijd staat centraal, maar de jongere zelf als mens" (uit de film).


MIRRO, DE OPMAAT (18 minuten)

Opdrachtgever voor deze film was de stichting mirro, een samenwerkingsverband van een aantal grote GGZ-instellingen. Mirro is het antwoord op de introductie van de zogenaamde basis-GGZ, dat wil zeggen kortdurende zorg met onder meer als belangrijk aanbod de online zelfhulp. Daarvoor werden de afgelopen jaren 11 websites gelanceerd en zullen er volgend jaar nog 5 bijkomen. De onderwerpen zijn zeer divers. Ccfilm produceerde alle videocontent, dwz de portretten van de ervaringsdeskundigen. Zie verder bij het tabblad 'korte films' en de website: www.mirro.nl/aandeslag/

SUPPORTED LIVING (36 minuten)

Opdrachtgever: GGZ-instelling Arkin (Mentrum) te Amsterdam. In Supported Living worden drie cliënten van Mentrum een jaar lang gevolgd in hun soms moeizame, maar ook hoopvolle weg naar zelfstandigheid. Marion, jarenlang opgenomen geweest vanwege verslavingen en angsten, probeert met vallen en opstaan zelfstandig te wonen en van meer betekenis te zijn voor haar kinderen en kleinkinderen. Jamal heeft een punt gezet achter zijn verslaving en het straatleven ('heel Amsterdam kent me'). Zijn steun is de Islam en zijn uitverkorenheid als profeet... Tenslotte Steve, hij leeft geïsoleerd en worstelt met zijn persoonlijkheid. Maar hij ziet kansen om een nieuw leven te beginnen. Op basis van het hulpverleningsprincipe 'Supported Living' helpen de medewerkers van Mentrum deze drie cliënten op hun weg naar zelfstandigheid.

MENEER BAHTYAR (33 minuten)

Opdrachtgever: Alzheimer Nederland. De kleine productie 'Meneer Bahtiyar' is gemaakt op basis van een interview door Funda Müjde met de Turkse familie Çeçen en een korte impressie van een voorlichtingsbijeenkomst van Alzheimer Nederland voor de Turkse gemeenschap in Zaandam. De vader van het gezin Çeçen is een bekende persoon vanwege zijn leidende rol bij de tot standkoming en het besturen van één van de grootste moskeeën in Nederland. Hij is getroffen door Alzheimer en wordt liefdevol verzorgd door zijn vrouw en kinderen. Een emotioneel proces en de moeilijkste dag moet dan nog komen.

SAMEN (55 minuten)

In de Filmschuur in Haarlem ging in 2009 'Samen' in première. Ook 'Samen' gaat over mantelzorg, maar nu midden in de zorgactualiteit. De film is uitstekend ontvangen in de pers. 'Samen' is gemaakt in opdracht van Zorgbalans en gefinancierd door de provincie Noord-Holland. In 'Samen' gaan twee families om met de dagelijkse realiteit van dementie. Dankzij de inzet van partner en/of familie is het mogelijk om bij elkaar te blijven. Door de liefde voor elkaar is er de wens om zo lang mogelijk samen te zijn. Een andere realiteit dringt zich echter op: zo kan het geven van mantelzorg door de kinderen naast de zorg voor het eigen gezin zwaar zijn. Ook bij partner en buren kan de dagelijkse terugkerende zorg veel belasting geven.

DICHTBIJ (42 minuten)

Opdrachtgever van deze film was Evean Zorg, een grote zorginstelling in Noord Holland. Zilveren Kruis Achmea financierde de film. 'Dichtbij' laat twee mantelzorgers hun verhaal vertellen. Een dubbelportret van een hoogbejaarde man die terugkijkt naar een jarenlange periode met zijn dementerende vrouw en een dochter die verhaalt over het leven met haar dementerende vader. Zowel vrouw als vader zijn overleden, maar het is toch een actueel verhaal over de spanningen thuis, de onontkoombare opname in het verpleeghuis, de mantelzorg die door gaat, over partners in de zorg.

MIRRO ONLINE ZELFHULP

Mirro is een initiatief van een aantal grote GGZ-instellingen en zorgverzekeraar Achmea. Ccfilm produceerde voor de stichting mirro tot nu toe alle videocontent voor de zelfhulpwebsites. Het gaat om portretten van ervaringsdeskundigen rond diverse GGZ-thema's. Zie verder www.mirro.nl Hieronder als voorbeeld vier films die werden geproduceerd.


CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Voor het CAOP werden enkele korte films gemaakt voor het HBO en de universiteiten in het kader van het loopbaanbeleid. En een film over twee medewerkers van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam in het kader van het Persoonlijk Levensfase Budget.

Succesvolle vertoningen en DVD release 'Mijn familie in tijden van oorlog'

Na 2 maanden roulatie in Filmhuis Den Haag en 5 uitverkochte voorstellingen, plus een speciale bijeenkomst voor het onderwijs in Cinema Oostereiland (Hoorn), volgden er twee voorstellingen in de Haarlemse Toneelschuur. Voorlopig zijn dit de laatste voorstellingen. Er is nu een DVD beschikbaar(15 euro inclusief verzending).

Te bestellen via de webshop van producent Interakt.nl.


Interview in de Noord Hollandse dagbladen en Haarlems Dagblad

error

Download artikel


Genodigden onder de indruk bij première 'Mijn familie in tijden van oorlog'

Filmhuis Den Haag programmeert de film vanaf donderdag 16 augustus

12 augustus 2018 was het zover. Na jaren van research, interviews en alle andere voorbereidingen ging de film 'mijn familie in tijden van oorlog' in première. Filmhuis Den Haag was de plaats waar het allemaal gebeurde.

De belangstelling onder de genodigden was zo groot dat er drie voorstellingen nodig waren. Bijna 300 genodigden zagen de nieuwe film en werden ontroerd door het zeer persoonlijk familieepos.

Prachtig nieuws was de beslissing van de Filmhuis Den Haag om de film in roulatie te nemen.

error error

NIEUWE DOCUMENTAIRE

12 augustus 2018 gaat in Filmhuis Den Haag de documentaire 'mijn familie in tijden van oorlog' in premiere. De film gaat over de dramatische geschiedenis van een familie tijdens de oorlog en opstand in het voormalige Nederlands Indië. Het verhaal is gebaseerd op memoires, brieven maar ook interviews met de laatste nog levende lotgenoten. De film wil - ook voor nieuwe generaties - invoelbaar maken wat oorlog kan betekenen voor jezelf en je dierbaren. En daarmee het belang onderstrepen van vrijheid en vrede.

Link voor trailer.


RAPPORTAGE NOS

Vooruitlopend op de complete, gedramatiseerde documentaire is een korte versie van deel 1 geproduceerd (de oorlog van 1941-1945 in Oost-Azië).

Deze korte versie wordt goed ontvangen en was voor de NOS aanleiding voor een speciale rapportage bij de Indië-herdenking 2016. De ontdekking van de doos met brieven van de familie staat centraal. De brieven getuigen van liefde en leed in een afschuwelijke oorlog.

Link naar de rapportage.


4 JAARGETIJDEN IN PREMIERE

Op 20 november 2014 was de première van de documentaire over zorgboerderij de 4 jaargetijden. Aanwezig waren de jongeren, hun ouders, begeleiders en vertegenwoordigers van gemeenten. De film wordt nu o.a. via de website van de 4jaargetijden en de social media verspreid.

error error error error

CCFILM VERZORGT VIDEOCONTENT VOOR MIRRO-WEBSITES

In 2012 is CCfilm gestart met het verzorgen van de videocontent voor de diverse zelfhulp websites van mirro. Mirro is een samenwerkingsverband van een aantal grote GGZ-instellingen. Achmea was de initiatiefnemer. Het doel van mirro is om laagdrempelige GGZ aan te bieden via de huisarts en internet. Daarmee wil men invulling geven aan de zogenaamde basis GGZ, d.w.z. de kortdurende en preventieve zorg.

De videocontent bestaat uit een aantal interviews met ervaringsdeskundigen. Begin 2013 zullen de eerste vier websites gelanceerd worden met als thema's: burnout, rouw en verlies, gameverslaving en mantelzorg. Naast deze videocontent werd ook een achtergrondfilm gemaakt: 'De making of mirro', waarin de initiatiefnemers het doel en de beoogde activiteiten uit de doeken doen.

Zie verder: mirro.nl


'MENEER BAHTYAR' IN PREMIÉRE IN ZAANDAM

In een overvolle zaal met overwegend Turkse bewoners van Zaandam ging op 19 oktober 2011 de film Meneer Bahtiyar in première. Gemaakt in opdracht van Alzheimer Nederland. De aanwezigen werden getroffen door het dramatische verhaal van de familie çeçen. De 'hoofdrolspelers' waren zelf ook aanwezig. Zie voor een korte impressie de videoclip.


'SAMEN' IN PREMIÉRE IN HAARLEM

Op 17 juni 2009 ging in de Filmschuur van Haarlem de film 'Samen' in première. In een volle zaal waren er eerst toespraken van de opdrachtgever (Zorgbalans) in de persoon van Roelof Jonker, Raad van Bestuur en Anita van Duin, manager van het Draagnetteam. Zij benadrukten het belang van de film voor de vele lotgenoten die met dementie te maken hebben. Maar ook voor medewerkers in de thuiszorg, studenten van de opleidingen en beleidsmakers in de gezondheidszorg is de film een leerzame en ontroerende ervaring . Voor het eerst is er nu ook een film over een nieuwe tak van hulpverlening: het casemanagement voor dementerenden en mantelzorgers. Een vorm van hulpverlening die nu ook landelijk een hoge prioriteit heeft gekregen. Tijdens de borrel na afloop werd nog veel gediscussieerd en toonde men zich geroerd door de intieme portretten. Ook de hoofdpersonen en familieleden waren aanwezig.


Het Haarlems Dagblad publiceerde een uitgebreide lovende recensie.

error

CCFILM productions

Chris de Ceuninck van Capelle
Hagestraat 14
2011 CV Haarlem
+31 (0)620705274
ccfilmproductions.nl
cdeceuninck@upcmail.nl

MAIL, BEL OF SCHRIJF

Voor informatie, als u geïnteresseerd bent in (fragmenten van) onze filmproducties of bij andere vragen overleggen wij graag met u persoonlijk over wat CCFILM voor u kan betekenen.